Bestyrelse

Formandskab

Dansk Metal Østjylland
Daniel Dallerup
Danmarks Lærerforening, Randers
Leif Plauborg

Bestyrelsesmedlemmer

BUPL Østjylland
Anne Grethe Rosenberg
Danmarks Lærerforening, Favrskov
Anne Hansen
3F Bjerringbro Silkeborg
Bent S. Madsen
Dansk Socialrådgiverforening
Betina Agger
Kost og Ernæringsforbundet
Birgitte Larsson Frank
NNF Østjylland
Flemming Hansen
FOA Randers
Lene Hartmann
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
Maria Greve Svendsen
Socialpædagogerne Østjylland
Mette Marhauer Thomsen
Dansk El-forbund Midtjylland
Peter R. Jensen
Vakant