Bestyrelse

Formandskab

Næstformand
Leif Plauborg
Formand
Nana Højlund

Bestyrelsesmedlemmer

Danmarks Lærerforening, Favrskov
Anne Hansen
HK Østjylland
Bent Klim Johansen
3F Bjerringbro Silkeborg
Bent S. Madsen
Dansk Socialrådgiverforening
Betina Agger
Kost og Ernæringsforbundet
Birgitte Frank
NNF Østjylland
Flemming Hansen
Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland
Jacob Gøtzsche
FOA Randers
Lene Hartmann
Socialpædagogerne Østjylland
Mette Marhauer Thomsen
Malernes Fagforening
Mogens Thorup Sørensen
3F
Morten Jacobsen
Dansk El-forbund Midtjylland
Peter R. Jensen
Vakant