Lokale enheder

Vælg lokal enhed

Vælg udvalg

FH Djursland

Vakant
HK Østjylland
Bent Klim Johansen
3F
Heidi Karnøe
Dansk Metal
John Bæk Petersen
BUPL
Karoline Bergkvist Søgaard
HK
Lars Møller
Danmarks Lærerforening
Lisbeth Bøves
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
Maria Greve Svendsen
Socialpædagogerne Østjylland
Mette Marhauer Thomsen
3F
Morten Jacobsen
FOA Randers
Nana Højlund Corfitz
BUPL Østjylland
Tine Honoré

FH Favrskov

Danmarks Lærerforening, Favrskov
Anne Hansen
3F Søhøjlandet
Kai Høstrup
FOA Randers
Andre N. Vangsgaard
Socialpædagogernes Landsforbund Østjylland
Charlotte H. Pedersen
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
Maria Greve Svendsen
Socialpædagogernes Landsforbund
Sara E. Hansen
HK Østjylland
Søren Sørensen
BUPL Østjylland
Tine Honoré

FH Randers

Formand
Leif Plauborg
3F Randers
Jan Guldmann
BUPL Østjylland
Anne Grethe Rosenberg
Dansk Socialrådgiverforening
Betina Agger
Kost og Ernæringsforbundet
Birgitte Larsson Frank
Dansk Metal Østjylland
Daniel Dallerup
Fødevareforbundet NNF
Finn G. Madsen
HK Østjylland
Hans-Henrik Hansen
Socialpædagogernes Landsforbund
Lars Thomsen
Dansk Socialrådgiverforening
Liselotte Frier Pedersen
Dansk Frisør og Kosmetikforbund
Lone Nordentoft Frost
Danmarks Lærerforening, Randers
Mads Christensen
Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
Maria Greve Svendsen
FOA Randers
Mariejo Christensen
Malernes Forening
Mogens T. Sørensen
Dansk El-forbund Midtjylland
Peter R. Jensen
Socialpædagogernes Landsforbund
Sara E. Hansen

FH Silkeborg

3F Bjerringbro Silkeborg
Bent S. Madsen
Dansk Metal Bjerringbro Silkeborg
Thomas Black
FOA Silkeborg-Skanderborg
Ulla Gram
Socialpædagogernes Landsforbund, Midt- og Vestjylland
Anders Røn Kallesøe
Kost- og Ernæringsforbundet
Anne Mette Jacobsen
FOA Silkeborg-Skanderborg
Christian Mardal
Dansk Metal Bjerringbro Silkeborg
Erik Søndergaard
Fødevareforbundet NNF
Finn G. Madsen
Kost- og Ernæringsforbundet
Jette Nielsen
Danmarks Lærerforening, Silkeborg
Niels Jørgen Jensen
AOF Silkeborg
Ole Foged
BUPL Østjylland
Tine Honoré
Danmarks Lærerforening, Silkeborg
Trine Falck Steen